SOCIEDADE DE AGRICULTORES DO VISO

 

Edificio que alberga na actualidade o Centro Cultural da Parroquia do Viso. Esta edificación é a sede das nomerosas asociacións da parroquia do Viso e o centro da cultura da parroquia.

No seus inicios foi a Sociedade de Agricultores da parroquia do Viso e con posterioridade funcionou como centro escolar.

 

Casa Rectoral do Viso

 

Ata logo